VILLKOR 

1. Åldersgräns för deltagande med Välj Hälsan.nu är 18 år.

2. Välj Hälsan.nu  ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning med Välj Hälsan.nu

3. Välj Hälsan.nu ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

4. Avbokning av pass görs senast innan passets början via info@valjhalsan.nu

5. Vid uppvisande av läkarintyg och mer än 5 träningstillfällen kvarstår har du möjlighet att få tillbaka pengar för den återstående tiden.

6. Vid rabatt på Fysisk aktivitet på recept, FaR, uppvisas recept.

 

Genom att mottaga dessa villkor till den e-post som är meddelad till Väljhälsan.nu accepterar jag ovanstående villkor om inte invändningar till villkoren har lämnats till Väljhälsan.nu i god tid före närmaste träningspass.