Med Personlig Träning får du en träningspartner vars uppgift är att motivera dig till att uppnå resultaten du vill ha och som får dig att orka lite till. Helt enkelt genialiskt när man vill komma igång. Eller gå ihop med en väninna/ kompis och anmäl er till Duo Pt träning. 

Träningen som bedrivs utomhus är funktionell dvs man aktiverar många av kroppens muskelgrupper samtidigt och som ställer krav på balans, styrka, rörlighet och koordinationsförmåga. främsta målet med den typen av träning är att uppnå en funktionell vardag som skall klara vardagens påfrestningar.

Grundprincipen är att med mindre delmål "sätta" träningsvana, känna skillnaden och längta till den känslan.  

Vi dokumenterar  varje träningstillfälle för att lättare följa utvecklingen. Detta gäller både den fysiska statusen och må bra känslan. 

Utomhusvistelsen lyfter träningen till en högre nivå då vistelse i natur sänker blodtrycket och får oss att fokusera bättre då inga ovidkommande stimuli stör. I naturen är all materia levande från mossan upp till trädtopparna. Det återger naturen som energi till oss. Energi som hjälper dig framåt i träningen.   

Är viktminskning ett mål ser vi över dina kost vanor. Vad kan man förändra eller lägga till?

Om stress är ett problem tipsar jag om olika sätt att hantera detta.

Tillsammans går vi igenom din vardag för att planera in tid till träning.

Varje människa är unik och därför strävar vi efter att hitta det "inre rummet"  och där skapa en plattform för att befästa ett träningsbeteende. Se till det positiva och friska.  

Varje förändring börjar med en liten förändring som sedan leder till en stor.