När jag arbetade med att göra testanalyser ute på olika företag, för att upptäcka hjärt och kärl sjukdom, fick jag en uppfattning om hur stort problem vårt stillasittande "bekväma" liv är ur ett folkhälsoperspektiv. Högt blodtryck, förstadie till diabetes, oförmåga att hantera vardagens stress, sömnproblem och depression var ett återkommande inslag. Det kan naturligtvis finnas fler faktorer till att man utvecklar ohälsa men den i särklass största orsaken är att vi inte rör oss, inte motionerar, samt äter obalanserat.  

Jag började ställa mig frågan varför man så ovilligt gör en förändring i sitt liv som uppenbarligen i förlängningen gör att vår livskvalitet ökar. Förändringen är ej heller nödvändig att vara av måttet kolossal, utan istället att i små portioner "vävas" in i ett varaktigt beteende och därmed på sikt ge oss hälsa och en högre nivå av välbefinnande. En kropp som får motionera regelbundet och äta sig mätt på bra mat kopplar automatiskt in autopiloten i rätt riktning. Resultat? Viktnedgång, styrka, god sömn, blodsockerstabilitet, lättare att hantera vardagens strapatser osv.    

Efter att i många år arbetat inom sjukvården kände jag nu att det var dags att göra en insats i friskvården.

 År 2011 utbildade jag mig till Hälso/Friskvårdspedagog. Utbildningen innefattar viktiga verktyg för att jag ,med ett holistiskt synsätt, kan coacha människor i rätt riktning och skapa sig friskbeteenden. Jag har många års erfarenhet av bemötande med människor som av olika anledningar bär på ohälsa. Ett känsligt sinne finns för att upptäcka det som inte alltid sägs med ord.  

Jag är också utbildad och Certifierad FaR ledare för vuxna och barn/ungdom.Jag coachar, vägleder och tränar personer som får Fysisk aktivitet på recept.

HLR / hjärt och lungräddning utb.  

 Jag heter Liza.  

Träning är en stark drivkraft hos mig. Att kliva ur min "comfortzon" trivs jag med. Tuff träning med mycket svett får mig att må bra länge. Lugn rörelsebaserad träning med fokus på andning, stretch och energi får mig att bli ett med min kropp.   

Min ambition är att största fokus skall läggas på

*att "lära in" ett varaktigt träningsbeteende

* att minimera riskbeteenden och ersätta dessa med friskbeteenden

* att träningsgruppen gemensamt motiverar varandra  

* att förmedla den kraft, i form av fysisk och psykiskt välbefinnande, som natur träning ger