Vid ett HÄLSOSAMTAL har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.

Du får individuellt stöd och råd till livsstils förändringar

Du har möjlighet att ställa frågor som du tycker är viktiga.