I en HÄLSOCOACHING  får du hjälp med att öka din hälsomedvetenhet samt vidta åtgärder för att genom delmål bevara ett hälsobeteende. Vi hjälps åt att få siktet mot bättre hälsa att gå i rätt riktning.

Vi träffas 3 timmar fördelade på 3 träffar under en period av 2 månader.

1:a tillfället- här gör vi en behovsanalys

* träningsbakgrund

* ev. skador eller sjukdomar

* syfte och målsättning med träningen

*matvanor

* arbete

* familj

Utifrån den analysen gör vi en handlingsplan som inbegriper verktyg för att ersätta ett riskbeteende till ett friskbeteende 

 2:a tillfället- här träffas vi för att befästa handlingsplanen genom att praktiskt gå igenom hur träningen skall utföras, hur en kost förändring kan bli möjlig samt hur ett välbefinnande uppnås utifrån där man befinner sig i livet just nu.

3:e tillfället- vi träffas och har en feedback på hur det hela fungerar. Om vad som kan förbättras, göras annorlunda eller förhöja nivån på träningen.

Under dessa 2 månader finns det hela tiden möjlighet till mail kontakt om det finns frågor gällande kost eller träning.