Fysisk aktivitet på Recept

Har du fått ett recept i din hand där du blivit rekommenderad fysisk aktivitet, motion?

Grattis! Det är din biljett till liv med mer kvalitet och utökade möjligheter.

Jag har genomgått SISU utbildarnas FaR - ledarutbildning och är ansluten till Stockholms FaR - ledarnätverk, http://www.FaRledare.se 

 Tillsammans utformar vi en träning/fysisk rörelse, utefter din ordination och dina förutsättningar. Beteendet träning/rörelse och kost skall vävas in i din vardag och resten av ditt liv. Den uppgiften löser vi med din vilja till förändring och min kunskap = ett bra team.

För att träning och nya vanor skall befästas och stanna över tid krävs det att de återupprepas. Då behövs det strategier att ta till när olusten att ta sig över tröskeln blir för stor. De hindren eliminerar vi tillsammans. 

Vi ser över kostens betydelse i just ditt unika fall samt även till viss del övriga levnadsvanor. Om förändringar behövs arbetar vi oss fram i mindre delmål. Vi gör det så enkelt vi kan men det skall vara effektivt och hälsofrämjande. 

För att vi på bästa sätt skall kunna arbeta med helheten rekommenderar jag FaR paketet: 2500 kr

                                           TRÄNINGSUPPLÄGG 

                                          ÖVNING/AKTIVITET vid 5 tillfällen à 1 timme 

                                          ONLINESTÖD 

                                          UPPFÖLJANDE SAMTAL.

 I detta ingår utan kostnad, vid uppvisande av ett FaR recept, även ett GRATIS Stöd/Hälsosamtal 60 min. till ett värde av 300 kr.


 

 "Mens sana in corpore sano- en sund själ i en sund kropp"